Μέ μεγαλοπρέπεια καί ὁλόθυμη συμμετοχή οἱ διοικοῦντες καί οἱ ἐργαζόμενοι στά μεταλλεῖα τῆς Χαλκιδικῆς ἐτίμησαν τήν προστάτιδά τους ἁγία Βαρβάρα στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό  μας ,την Τετάρτη το απόγευμα στο εσπερινο ηταν παρων ο πρωτοσυγγελός Αρχιμ χρυσοστομος μαιδωνης τήν Πέμπτη 4η Δεκεμβρίου τ.ε. Τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἑορτῆς καί τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν π. Λεοντίου Καρίκα, π. Γενναδίου Ντελῆ καί π. Εὐθυμίου Μαρμαλίδη τοῦ καί Ἐφημερίου Στρατωνίου, τῶν Αἰδεσιμωτάτων Οἰκονόμων π. Κωνσταντίνου Σουφτᾶ, π. Πέτρου Ἀσβεστοπούλου καί π. Ἰωάννου Ἀγγελίδη καί τοῦ Διακόνου π. Ἐφραίμ Τσόλη.
Ὁ Ἱερός Ναός ἐπληρώθη μέσα καί ἔξω ἀπό τόν εὐλογημένο Λαό τοῦ Θεοῦ πού τιμᾶ τήν Μεγαλομάρτυρα καί ζητεῖ τήν μεσιτεία της γιά ὅλους τούς ἐργαζομένους στά μεταλλωρυχεῖα.Ἐπικεφαλῆς τῶν προσκυνητῶν οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου: Ὁ Δήμαρχος Ἀριστοτέλη κ. Ἰωάννης Μῖχος, ὁ τ. Δήμαρχος και τ.Υπουργός. Χρῆστος Πάχτας, ὁ Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Ἀστέριος Ζωγράφος, οἱ Βουλευτές κ. Πύρρος Δήμας καί κ. Εὐθύμιος Καρανάσιος, οἱ Ἀντιπεριφερειάρχες κ. Ἰωάννης Γιώργου καί κ. Φάνης Παπᾶς, ὁ τ. Βουλευτής κ. Γεώργιος Βαγιωνᾶς, Ἐκπρόσωποι ὑψηλόβαθμοι τῶν διοικούντων καί τῶν ἐργαζομένων στά Μεταλλεῖα, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Νῖκος Ζαγοράκης, Δημοτικοί καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. ἄ..
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἀφοῦ παρουσίασε τό ἐπί Μαξιμιανοῦ (3οςαἰώνας-290 μ.Χ.) Μαρτύριο τῆς Ἁγίας, ἐστάθη στό γεγονός ὅτι ὁ εἰδωλολάτρης πατέρας της Διόσκορος μέ τά ἴδια τά χέρια του ἀπεκεφάλισε τή θυγατέρα του γιατί ὁμολόγησε τόν Χριστό “καί τοῦτον ἐσταυρωμένον”, ὡς Θεό καί Δημιουργό τοῦ παντός. Ἀπέναντι σ’ αὐτόν τόν παιδοκτόνο πατέρα, ὁ ὁμιλητής ἀντιπαρέβαλε τόν Θεό Πατέρα, τόν Θεό τῆς Ἀγάπης, πού μετά ἀπό λίγες μέρες ἀναμένομε νά ἀδειάση καί πάλι τούς οὐρανούς, χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, καί νά γίνη ἄνθρωπος.
 Ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, εἶπε ὁ Δεσπότης, στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα εἶναι στολισμένη μέ ἀνείπωτους γλυκασμούς καί ἀλάλητους στεναγμούς ἀνακουφίσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Εἶναι Πνεῦμα ἀνακαινιστικό καί ζωοπάροχο. Δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πατρυιοῦ, τυράννου καί δυνάστη τῆς δυτικῆς σχολαστικῆς θεολογίας πού σκοπό ἔχει νά ἱκανοποιήση τό μεγαλεῖο Του δικάζοντας καί ταλανίζοντας τόν ἀποστάτη ἄνθρωπο γιά τήν πτώση του. Ἐδῶ ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, ἀπό ἀγάπη σαρκώνεται καί ὑφίσταται σταυρό καί καλεῖ σ’ αὐτή Του τήν ποιότητα τό παιδί Του, γιά νά μετάσχη τῆς χαρᾶς Του.
Λοιπόν, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος,«...Προσερχώμεθα οὖν μετά παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος ἵνα λάβωμεν ἔλεον καί χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν» (Ἑβρ. δ΄, 16): “Ἄς προσερχόμαστε, λοιπόν, μέ παρρησία στόν θρόνο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ γιά ν’ ἀπολαύσωμε τό ἔλεος καί τίς πολυποίκιλες δωρεές Του, ἀναγκαῖες ὡς πολύτιμο βοήθεια στίς στιγμές τῆς ζωῆς μας”. Γλυκύτερη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἀπ’ αὐτή τῆς ἀφειδώλευτης, ἀπεριόριστης καί μέχρι θανάτου ἀγάπης Του γιά τά πλάσματά Του δέν ὑπάρχει κάτω ἀπό τόν ἥλιο. Εἶναι πηγή ζωῆς πού προχέει σωστικό βάλσαμο στίς πληγωμένες ψυχές, κατέληξε ὁ Δεσπότης, ἱκανό νά ξεδιψάση τόν σύγχρονο Προμηθέα Δεσμώτη!

footer
  • Τρίτη 30 Νοεμβρίου
    Ανδρέου αποστόλου, οσίου Φρουμεντίου

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ