Εκτύπωση
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2020 - 2022
 
Αρχιμ.Ευθύμιος Μαρμαλίδης,  Πρόεδρος
 
Στυλιανός    Βασιλείου,            Αντιπρόεδρος
 
Δούκας,  Κοτζογιάννης,            Ταμίας
 
Αθανάσιος   Στώικος,               Γραμματέας,  εκοιμήθη τον Ιούλιο  2020  τον αντικατέστησε ο Κύριος Αγγέλος Ναούμ.
 
Αστέριος      Βρασταμινός,       Μέλος
 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2017 - 2019
 
Αρχιμ.Ευθύμιος Μαρμαλίδης,Πρόεδρος
 
Στυλιανός Βασιλείου,Αντιπρόεδρος
 
Ευαγγελία Δράκου, Ταμίας
 
Βασιλική Μολύβα, Γραμματέας
 
Αθανάσιος Στώικος, Μέλος 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2014 - 2016 

Πρόεδρος: Αρχιμ.Ευθύμιος Μαρμαλίδης

Δημήτριος Κεχαγιάς, Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Σταύρου, Ταμίας

Δούκας ,Κοτζογιάννης, Γραμματέας 

Θεόδωρος Πλανάκης, Μέλος

Παναγιώτου Στάυρος, Μέλος εκοιμήθη τον οκτώβριο 2014

Οικονόμου κυριακή, Αναπληρωματικό Μέλος αντικατέστησε τον Παναγιώτου Στάυρου

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2011 - 2013

Πρόεδρος: Αρχιμ. Ευθύμιος Μαρμαλίδης

Πλανάκης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Σταύρου, Ταμίας

Κεχαγιάς Δημήτριος, Γραμματέας

Παναγιώτου Στάυρος, Μέλος


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2009 - 2010

Πρόεδρος: Ιερομ. Ευθύμιος Μαρμαλίδης

Βασιλείου Αστέριου, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτου Στάυρος, Ταμίας

Κεχαγιάς Δημήτριος, Γραμματέας

Σαρίγγελος Ευστράτιος, Μέλος 

Σταυρούλα Βούλγαρη, Μέλος

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2008 - 2009

Πρόεδρος: Ιερομ.Ευθύμιος Μαρμαλίδης

Βασιλείου Αστέριου, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτου Στάυρος, Ταμίας

Γεώργιος Λαγαμτζής, Γραμματέας

Θερμασώνη Αγγελος, Μέλος 

Σταυρούλα Βούλγαρη, Μέλος

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2008 

Πρόεδρος: Ιερομ.Ευθύμιος Μαρμαλίδης

Θερμασώνη Αγγελος, Αντιπρόεδρος

Οικονόμου Κυριακή, Ταμίας

Στώικου Ευαγγελία, Γραμματέας

Παναγιώτου Στάυρος, Μέλος

 

Παλαιότερα έτη εκκλησιαστικών επιτρόπων

Δούκας Κοτζαγιάννης, 

Κυριάκος Παναγιωτήδης

Θερμασώνης Αγγελος

Στάυρου Παναγιώτου

Στέφανος Καρμίρης

Στέφανος Ζωγράφος

Κοντομάρης Αλέξανδρος

Ηλίας Γαλάτος

Βασίλειος Βασιλείου