Εκτύπωση

α) Η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Τελείται τις περισσότερες Κυριακές και ημέρες του έτους .

 β) Η θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τελείται δέκα φορές το χρόνο, δηλαδή του Αγίου Βασιλείου, την παραμονή των Χριστουγέννων, την παραμονή των Θεοφανίων, τις πέντε Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο.

γ) Η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Εδώ δεν τελείται θυσία, δεν γίνεται δηλαδή μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Τα Τίμια Δώρα, ο Άρτος και ο Οίνος είναι έτοιμα, έχουν προαγιασθή (γι’ αυτό και λέγεται Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων) κατά την προηγηθείσα θεία Λειτουργία της Κυριακής, είναι από την αρχή Σώμα και Αίμα Χριστού, και προσφέρονται προς μετάληψη στους πιστούς. Ο τύπος της θ. Λειτουργίας αυτής τελείται μόνο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή (συνήθως Τετάρτες και Παρασκευές) και τις τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος.

δ) Η θεία Λειτουργία του Αποστόλου Ιάκωβου του αδελφόθεου. Κατά χρονολογική σειρά, είναι ο παλαιότερος τύπος Θείας Λειτουργίας και σήμερα τελείται συνήθως στις 23 Οκτωβρίου (ημέρα μνήμης του Αγίου Ιακώβου Αποστόλου του Αδελφοθέου) και μια Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα.
Σε αυτόν τον λειτουργικό τύπο οι ιερείς είναι στραμμένοι προς το λαό προσφέρουν την Ευχαριστία επ' ονόματι του και στο τέλος η θεία Κοινωνία προσφέρεται με τον πρωτοχριστιανικό τρόπο, δηλαδή πρώτα το Σώμα και ύστερα το Αίμα.